العربية Home About us Site Map
 
Contact us   Information are incomplete          Pleas fill all the required fields bellow.      
Full Name :   MIAK CORP 
Syrian Arab Republic

DAMASCUS

Showroom:
Marjeh - Abi Firas AL-Hamadabi Str. 1 
TEL: 963 - 11 2246171
FAX : 963 - 11 22964290

Head Office
 
Victoria Bridge - Victoria Complex 405
TEL1 : 963 - 11 2238332
TEL2 : 963 - 11 2238533 
Email:.miakcorp@mail.sy
Email:.dwtfzco@emirates.net.ae

ALEPPO

Al-Midan,  Al-Sanobary Str.
TEL : 963 - 21 4447813
Email: aleppo-miak@hotmail.com
   
City :                
Email :              
Phone :            
Mobile :           
Reason for Contact  
Inquiry :        
   
    N JQ U9        
         
           
Services Center Services events projects Product
Powered by The Black Lily &   Fiction 4D  2011